Maturus o.p.s.

 

Kdo jsme

Maturus, o. p. s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí tranzitní program, ve kterém se mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem vzdělávat pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.

Co chceme

Ukázat světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce tzv. „zdravých“. Dostat příležitost ukázat, co v nás je. Nabídnout lidem s handicapem možnost zažít prostředí reálné firmy a komunikaci se zákazníkem na reálné zakázce. Naší snahou je posílit jejich sebevědomí, naučit dovednosti, které v praxi využijí - zvýšit tak šance na pozdější uplatnění na otevřeném pracovním trhu. Chceme dělat dobrou práci.

Historie

Maturus v roce 2010 založila Nadace Jedličkova ústavu v rámci programu
„Rok jinak“. Program „Rok jinak“ vyhlašuje Nadace Vodafone s cílem budovat
a podporovat kapacitu neziskových organizací prostřednictvím přinášení
know-how z jiných sektorů, především business sektoru. Úspěšní kandidáti získávají možnost realizovat konkrétní projekt u vybrané neziskové organizace. Nadace Jedličkova ústavu ve spojení s Terezou Vajtovou obstála v konkurenci 98 přihlášených organizací a vyhrála tzv. „Divokou kartu“, kdy projekt vybrala veřejnost formou hlasování. Do vínku dostal Maturus od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci a studenti škol Jedličkova ústavu. Tyto výrobky dříve každoročně nabízela firmám
a veřejnosti Nadace JÚ; veškeré práce s tímto spojené zajišťovali zaměstnanci Nadace JÚ či dobrovolníci. Díky vzniku sociální firmy získali zaměstnání
a přebrali celou agendu lidé s postižením. Obrázky od dětí z Jedle tak posíláme
do světa obohacené o další poselství.

Jsme členy

AVPO

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. Maturus, o. p. s. je členem od r. 2011. Organizace, které mají zájem o členství
v asociaci o sobě musí poskytnout údaje přesahující rámec současných zákonných povinností, účelem tohoto opatření je jasně deklarovat transparentnost těchto organizací.www.avpo.cz

Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Její unikátní vize zapojuje do tématu společenské odpovědnosti nejen firmy, ale i další složky společnosti včetně veřejné správy, neziskového sektoru, sociálních podniků, škol a jednotlivců. Členem Asociace je na 70 významných organizací napříč všemi sektory a regiony ČR a další přibývají.

A-CSR přijala deset základních principů UN Global Compact, největší platformy společenské odpovědnosti na světě pod záštitou OSN. Je nejvyhledávanějším informačním portálem o společenské odpovědnosti (CSR) a udržitelném podnikání v České republice. Více na www.spolecenskaodpovednost.cz.

Tessea

TESSEA ČR, z.s.  je nestátní nezisková organizace, jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. Současně jim a všem dalším zájemcům o téma podává aktuální informace o sociálním podnikání nejen v ČR, ale i jinde ve světě.www.tessea.cz