Maturus o.p.s.

 

Kdo jsme

Maturus, o. p. s. se věnuje veřejně prospěšnému podnikání v oblasti grafiky. Zaměstnává kreativní lidi s handicapem i bez něj. Současně nabízí osmiměsíční tréninkový program, ve kterém mohou absolventi škol Jedličkova ústavu a lidé s handicapem pracovat a vzdělávat se pod vedením zkušeného lektora v grafických a počítačových dovednostech.

Maturus se hlásí k principům sociálního podnikání. http://www.ceske-socialni-podnikani.cz/socialni-podnikani/principy-a-definice

Sociální prospěch - Maturus zaměstnává více než 50% osob se znevýhodněním. Zaměstnanci mají možnost se aktivně podílet na směřování podniku. Kladen je důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců.

Ekonomický prospěch - 100% zisku je reinvestováno do rozvoje organizace k naplňování společensky prospěšného cíle.

Místní a enviromentální princip - Maturus spolupracuje s místními aktéry (státní správa, JÚŠ, místní dodavatelé). Při práci klade důraz na ekologicky šetrné hospodaření a výrobu.

Co chceme

Ukázat světu, že práce lidí s postižením je stejně kvalitní jako práce tzv. „zdravých“. Nabídnout lidem s handicapem možnost zažít prostředí reálné firmy a komunikaci se zákazníkem na reálné zakázce. Naší snahou je posílit jejich sebevědomí, naučit dovednosti, které v praxi využijí - zvýšit tak šance na pozdější uplatnění na otevřeném pracovním trhu. 

Z historie

Maturus v roce 2010 založila Nadace Jedličkova ústavu v rámci programu „Rok jinak“ Nadace Vodafone. Do vínku dostal Maturus od svého zakladatele agendu novoročenek a kalendářů s obrázky, jejichž autory jsou žáci a studenti škol Jedličkova ústavu. Tyto výrobky dříve každoročně nabízela firmám a veřejnosti Nadace JÚ; veškeré práce s tímto spojené zajišťovali zaměstnanci Nadace JÚ či dobrovolníci. Díky vzniku sociální firmy získali zaměstnání a přebrali celou agendu lidé s postižením. Obrázky od dětí z Jedle tak posíláme do světa obohacené o další poselství.

Jsme členy

AVPO

Asociace veřejně prospěšných organizací (AVPO) sdružuje a podporuje neziskové organizace, mezi jejichž hlavní priority patří transparentnost a profesionalita. www.avpo.cz

Asociaci společenské odpovědnosti

Asociace společenské odpovědnosti (A-CSR) je platforma, která sdružuje, propojuje a reprezentuje zájmy společensky odpovědných subjektů v ČR. Více na www.spolecenskaodpovednost.cz.

TESSEA ČR

TESSEA ČR, z.s.  je nestátní nezisková organizace, jejím posláním je přispívat k rozvoji sociálního podnikání v ČR, s vazbou na činnost v regionech. TESSEA zastřešuje sociální podniky z celé ČR, propojuje je, podporuje jejich zájmy a prezentuje je navenek. ww.tessea.cz